Regulamin - Investuj.biz.pl

1. Materiały dostępne na stronie internetowej dostępnej w domenie inwestuj.biz.pl „Materiały”) dotyczą propozycji nabycia określonych ruchomości i nieruchomości za pośrednictwem Operis sp. z o.o., w tym:

  • 1.1 domku kampingowego z zobowiązaniem do jego zwrotnego odkupu przez sprzedającego po upływie 5 lat, a także zawarcia umowy jego dzierżawy z Si Camp Holiday d.o.o. na okres 5 lat z czynszem dzierżawy w kwocie netto równej w skali roku 8% ceny netto nabycia domku, za pośrednictwem Operis sp. z o.o.;
  • 1.2 nieruchomości gruntowej położonej w województwie Warmińsko - Mazurskim za pośrednictwem Operis sp. z o.o.;
  • 1.3 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego we Wrocławiu, ul. Gwarna 12, stanowiącego pokój w hotelu działającym pod nazwą Best Western Premier za pośrednictwem Operis sp. z o.o., a także zawarcia umowy dzierżawy nabytej nieruchomości

2. Materiały nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 661 Kodeksu cywilnego. Wszelkie kalkulacje i dane dotyczące potencjalnych przychodów lub rentowności mają charakter przykładowy i mogą ulegać zmianą w zależności od powierzchni nieruchomości lub domku, jego ceny, warunków umowy dzierżawy, a także cen stosowanych w campingu, na którym będzie ustawiony lub obiektu, w którym jest położony.

3. Wskazana w Materiałach kwota przychodu stanowi przykładowy, prognozowany roczny przychód netto (bez podatku VAT, jednak przed naliczeniem podatku dochodowego) z tytułu dzierżawy domku lub nieruchomości na podstawie umowy zawartej bezpośrednio po nabyciu domku lub nieruchomości, w przypadku lokali w obiektach hotelowych, dodatkowo z uwzględnieniem 80% obłożenia. Wszelkie dane zawarte w Materiałach nie uwzględniają kosztów związanych z podatkami, nabyciem, utrzymaniem i sprzedażą domku lub nieruchomości, kosztami. Koszty związane z jego ustawieniem i utrzymaniem na Campingu ponoszone będą w całości przez dzierżawcę. W przypadku lokali w obiektach hotelowych kwota czynszu będzie zależna od obłożenia nie tylko konkretnego lokalu, ale całego obiektu.

4. Ewentualne przyszłe przychody z nieruchomości lub dzierżawy domku i zapłata ceny sprzedaży domku nie są gwarantowane. Nabywając domek lub nieruchomość należy liczyć się z możliwością spadku jej wartości rynkowej, a także ograniczoną możliwością zbycia w określonym czasie oraz kosztami ponoszonymi w związku z ich utrzymaniem i koniecznością spełnienia lokalnych wymogów co do formy lub treści czynności dotyczącej nieruchomości.

5. Autorzy Materiałów dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zamieszczone były kompletne i zgodne z prawdą, nie są jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Ceny i inne wartości przedstawione w niniejszym materiale mogą jednak ulegać zmianie, w szczególności w zależności od decyzji sprzedającego, a wszelkie wyliczenia dotyczące przyszłej wartości nieruchomości mają wyłącznie charakter przykładowy. Inwestując w domki kempingowe należy liczyć się z możliwością spadku ich wartości rynkowej. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, doradczych czy podatkowych.

Operis sp. z o.o. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 89, 10-693 Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie